Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Bilgi İşlem

Bilgi işlem departmanı, Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemi kullanarak işletmenin dijital altyapısını destekleyebilir ve PIM sistemini daha etkili bir şekilde yönetebilir.

Yoi Pim Bilgi İşlem Ekibi

Entegrasyon, Veri Yedekleme, Teknik Destek

Bilgi işlem departmanı, PIM sistemi kullanarak işletmenin veri yönetimini ve dijital iş süreçlerini daha iyi yönetebilir. Veri entegrasyonu, güvenliği, performansı ve veri yönetimi gibi konularda departmanın rolü önemlidir ve işletmeye bir çok avantaj sağlar.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler