Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Satış ve Pazarlama

Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemi, satış ve pazarlama departmanlarına bir çok fayda sunar. Ürün bilgilerinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılması, satış ve pazarlama süreçlerinin verimliliğini artırabilir, müşteri deneyimini iyileştirebilir ve işletmeye rekabet avantajı sağlar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Hızlı Pazara Giriş, Kampanya Yönetimi, Satış Kanallarına Uyum

Satış ve pazarlama departmanları, ürün bilgi yönetim sistemi (PIM) kullanarak etkili bir şekilde çalışabilir ve müşterilere daha iyi hizmet sunmalarını sağlar. Bu da satışları artırabilir, müşteri deneyimini iyileştirir. PIM sistemi, ürün bilgilerini etkili bir şekilde yöneterek satış ve pazarlama departmanlarının verimliliğini artırır, müşteri deneyimini iyileştirir ve işletmeye rekabet avantajı sağlar.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler