Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Tedarik ve Satınalma

Tedarik ve satınalma departmanları, Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemi  kullanarak tedarik zincirini daha etkili yönetebilir, tedarikçi işbirliğini güçlendirebilir ve satın alma süreçlerini optimize edebilir.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Ürün Kataloğu, Tedarikçi İşbirliği

PIM sistemi, tedarik ve satınalma departmanlarının tedarik zincirini daha etkili yönetmelerini, tedarikçi işbirliğini güçlendirmelerini ve satın alma süreçlerini optimize etmelerini sağlar. Bu da stok yönetimini iyileştirir, maliyetleri azaltır ve tedarik zincirinin daha verimli çalışmasını sağlar.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler