Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Yazılım Geliştiriciler

Yazılım geliştiriciler için Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemi entegrasyonunun diğer uygulamalarla faydaları oldukça geniştir. PIM sisteminin diğer uygulamalarla entegre edilmesi, veri akışını düzenler, iş süreçlerini optimize eder ve verimliliği artırır.

Yoi Pim Yazılım Geliştiriciler

Merkezi Ürün Bilgisi, Entegrasyon, Düşük Maliyet

PIM sisteminin diğer uygulamalarla entegrasyonu, iş süreçlerinin daha verimli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Veri akışı, veri uyumu ve iş süreçlerinin optimize edilmesi gibi birçok avantajı beraberinde getirir.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler