Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Pazaryeri Entegrasyonu

Pazaryerlerinde satış yaparken Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemlerinin kullanılması, işletmelere bir çok fayda sağlar. Pazaryerlerinde rekabetin yoğun olduğu ve müşterilerin doğru ve etkileyici ürün bilgilerine ihtiyaç duyduğu bir ortamda, PIM sistemi bu gereksinimleri karşılamak için önemli bir rol oynar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Hızlı Ürün Yükleme ve Güncelleme, Çok Kanallı Dağıtım

E-ticaret pazaryerleri, ürünlerinizi farklı platformlarda satmanızı sağlayan ve genellikle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmanıza yardımcı olan platformlardır. Ürün Bilgi Yönetim (PIM) sistemlerini e-ticaret pazaryerleri ile kullanmak, ürün bilgilerini yönetmeyi, güncellemeyi ve farklı pazaryerlerine dağıtmayı kolaylaştırır.

PIM sistemi, e-ticaret pazaryerleri ile entegre edilerek ürün yönetimi süreçlerini daha etkili ve verimli bir hale getirir. Bu entegrasyon sayesinde ürün bilgilerinizin tutarlı, güncel ve doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler