Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Gıda

Yoi ürün bilgi yönetim sistemi, gıda sektöründe, ürünlerin güvenilir ve doğru bir şekilde yönetilmesini, uygun etiketlemeyi sağlamayı ve üretim süreçlerini optimize etmeyi sağlar. Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ürün güvenliğini sağlama, uyumluluğu takip etme ve operasyonları optimize etme açısından önemli bir araçtır. Doğru ve güncel ürün bilgileri, müşteri güvenini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Sık Değişen Fiyat, Stok ve Kampanya Yönetimi

Ürün yönetimi, ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan, geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesiyle çalışan gıda sektörü için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ürün yönetimi, ürünlerin tarif ve formüllerinden başlayarak üretim, pazarlama, satış ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen tüm aşamaları içerir. Gıda üretimi sektöründe PIM, ürün güvenliğini sağlama, uyumluluğu takip etme ve operasyonları optimize etme açısından önemli bir araçtır.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler