Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Moda ve Giyim

Yoi ürün bilgi yönetim sistemi, moda markalarının ve perakendecilerin ürünlerini daha iyi yönetmelerini, müşterilere daha iyi deneyim sunmalarını ve ürün bilgilerini güncel ve tutarlı tutmalarını sağlar. Müşteri memnuniyetini ve satışları arttır. İş süreçlerinde optimizasyon sağlar, zaman ve işgücü kaybını önler. Ürün bilgi yönetimi, pazara giriş hızını arttırır ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Yoi Moda

Ürün İlişkisi ve Varyasyon, Koleksiyon, Sezon

Moda sektöründe ürün yönetimi, ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan, geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesiyle çalışan markalar ve perakendeciler için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ürün yönetimi, ürünlerin tasarımından başlayarak üretim, pazarlama, satış ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen tüm aşamaları içerir.  Etkili ürün yönetimi, markaların müşterilere daha iyi ürün deneyimi sunmasını, operasyonları optimize etmesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler