Ürün Bilgi Yönetim Sistemi

Perakende

Yoi ürün bilgi yönetim sistemi, perakende sektöründe ürünlerin etkili bir şekilde yönetilmesini, doğru ve güncel bilgilerin müşterilere sunulmasını ve satışların artırılmasını sağlar. Perakende sektöründe PIM (Ürün Bilgi Yönetimi), ürünlerin doğru, tutarlı ve zengin bilgilerle yönetilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır, operasyonları optimize eder ve rekabet avantajı sağlar.

Yoi İçerik Yönetim Sistemi

Sık Değişen Fiyat, Stok ve Kampanya Yönetimi

Ürün yönetimi, ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan, geniş ve çeşitli bir ürün yelpazesiyle çalışan markalar ve perakendeciler için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ürün yönetimi, ürünlerin tasarımından başlayarak üretim, pazarlama, satış ve son kullanıcıya ulaşana kadar geçen tüm aşamaları içerir.  Etkili ürün yönetimi, markaların müşterilere daha iyi ürün deneyimi sunmasını, operasyonları optimize etmesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler