Dijital Varlık Yönetimi

Dijital varlık yönetimi resimler, grafikler, belgeler, videolar ve diğer medya içeriği dahil olmak üzere tüm medya varlıklarınızı merkezileştirir. Her tür ve miktarda dijital varlığı ürünlere, kategorilere, özelliklere bağlayabilirsiniz.

Yoi Dijital Varlık Yönetimi

Verileri Birleştirin ve Geliştirin

Tüm ürün ve ürüne bağlı içerikleri Yoi Product ile konumda merkezi hale getirebilir ve bunlara her yerden erişilebilmesini sağlayabilirsiniz. Ürünlere, kategorilere, özelliklere, varyantlara her türlü dijital belge ve görselleri bağlayabilirsiniz. Kopyalama, taşıma, silme dahil tüm dosya yönetim işlemlerinizi yerel sistem ve mimarinizde olduğu gibi gerçekleştirmek için dosyalarınızı klasörlerde gruplayabilirsiniz. Tüm içerik dosyaları Yoi Product’da yer aldığı için kullanıcılar bunlara mobil cihazları dahil olmak üzere her yerden erişebilirler.

Yoi Product ile resimler, videolar, PDF’ler ve daha fazlası, ürünlerinizle ilişkili hayati medyaları tek bir yerde toplayın, düzenleyin, verilere bağlayın ve dönüştürün. Ürün hikayelerinizi zenginleştirin. Farklı dillerde dosyalarınızı gruplayın. Ürün resimleri, videolar, kullanım kılavuzları, teknik dokümanlar, reçeteler, sertifikalar, garanti belgeleri ve daha fazla belgeyi kolaylıkla yönetin, ürünlere bağlayın.

Yoi Dijital Varlık Yönetimi

Ürün Bileşenleri

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler