Master Data Yönetimi

Master data yönetimi ile hiyerarşi, yapı, doğrulama, nitelikler, açıklamalar, çeviriler, belgeler ve diğer ilgili verilerle zenginleştirme dahil herhangi bir ana kaydın tüm yönlerini yönetin.

Ürün Verileri Uzmanlığına Giden Yol

Verileri Birleştirin ve Geliştirin

Ürünlerinizin hızlıca pazara girmesi ve pazarda etki alanını genişletmek için ana veri kaydını özniteliklerle, içeriklerle, görsellerle, pdf, excel, csv, ppt gibi dijital dosyalarla birleştirin. Ürün varyantları, opsiyonları ve ürün grupları oluşturun. Hedef kitleye göre, işleve göre, markaya göre farklı ürün grupları oluşturun. Ana veriler arasındaki bağları kurun. Ürün alternatifleri, sarf malzemeleri, üretim parçaları, uyumlu ve uyumsuz ürünler gibi tüm ilişkili ürünleri birbirine bağlayın.

Tüm ekibinizi bilgi geliştirilmesine süreçler ve izinlerle dahil edin. Otomatik iş süreçleri oluşturun ve manuel işlerden kurtularak zamandan ve iş gücünden kazanın. Ekibinize görevler verin ve takip edin. Kültürel bir iş birliği geliştirin.

Pazarlama, satış, üretim, satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinde hataları ortadan kaldırın.

Yoi Ürün Ekibi

Ürün Bileşenleri

Yoi Mükemmel Ürün Verisi

Ürün Verilerinizi Mükemmeleştirin

Etkili çok kanallı pazarlama, en doğru ve en zengin ürün bilgileriyle başlar. Ürün veri kalitesi, ürün bilgisinin bu bilginin kullanıcısına sağladığı değerin bir ölçüsüdür. Veri kalitenin içsel, bağlamsal, temsili ve erişilebilirlik olarak kategorize edilen birkaç boyutu vardır. Tüm ürün verilerinin doğru ve yüksek kalitede olması gerekir. Bilgiler tam olmalı eksik varsa tamamlanmalıdır. Çünkü eksik kayıtlar, bilgiler veya medya, ürün verilerinin kalitesini düşürür. Ürün verileri güncel olmalıdır ve sık yapılan güncellemeler ile yüksek kalitenin korunması sağlanmalıdır. Tüm ürün bilgileri, her temas noktasında ve tüm kanallarda veriler tutarlı olmalıdır.

Bu süreci kolay yönetebilmek ve ürün bilgilerini merkezileştirmek için Ürün Bilgi Yönetim aracına ihtiyacınız var. Yoi Product Ürün Bilgi Yönetimi Sistemi, ürün verilerini yönetmek, zenginleştirmek, güncellemek ve otomatikleştirmek için kullanılan mükemmel bir platformdur.

YOI Product Uygulamaları

Yoi Product Ürünler